အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ  

Wednesday, October 28, 2009

INTERNATIONAL BUDDHIST EDUCATION CENTRE

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ

ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ ဟူေသာအမည္ကို ၿမတ္ဗုဒၶေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ႕ေသာ သုတၱန္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာဟူေသာ ပိကတ္ေတာ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရကို ေရွးမူမပ်က္ထိန္းသိမ္း လ်က္မ်က္ေမွာက္ ေခတ္နည္းပညာ၊ ဘာသာစကားတို႔ၿဖင္႔ ယွဥ္တြဲ ေလ႔လာႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခု အၿဖစ္ရည္သန္ မည္႔ေခၚၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။

ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ရဟန္းၿပဳသူမ်ားကို ၿမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈအရ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မ်ားဟုေခၚဆိုၾက ထိုဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ၿမတ္ဗုဒၶ၏ဓမၼမ်ား ႏွင္႔ အၿခားပညာရပ္မ်ားကို ဓမၼႏွင္႔အညီ သင္ၾကားပို႔ခ်ၿခင္းကို ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးဟု ေခၚဆိုေလသည္။ အမွန္ တကယ္အားၿဖင္႔ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ ဆိုသည္မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရး ပင္ၿဖစ္ေပသည္။

ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကိုယ္႔မင္းကိုယ္႔ခ်င္းၿဖင္႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္႔ဘာသာ၊ ကိုယ္႔သာသနာၿဖင္႔ အရွည္ခံ႔ တည္တံ႔ခဲ႔ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္း နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ မတရားက်ဴးေက်ာ္မႈၿဖင္႔ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ ၿဖစ္ခဲ႔ရေပသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ သူ႔ကြ်န္ဘ၀ ေရာက္ရံုမွ်မက ဘာသာသနာပါ ေမွးမိွန္ခဲ႔ရေပသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ကကဲ႔သို႔မိန္႔ဆိုခဲ႔ေပသည္………..

“ တို႔ၿပည္ဌာနီ ေရွးခါဆီ၀ယ္

မေထရ္အေပါင္း စံရာေက်ာင္းမွ

ၿငိမ္႔ေညာင္းသာယာ မိန္႔အာာကို

ရပ္ရြာလူမ်ား လြန္ေလးစားခဲ႔ “ ……….. ဟူလည္းေကာင္း

ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကကိုလိုနီဘ၀၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို…..

“ ခုခါသို႔ႏွယ္ မဟုတ္ကြယ္

နယ္ပယ္စီးပြား သားသမီးတို႔

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ စာမသင္ေတာ႔……

တရားမပါ အမွားစာေၾကာင္႔

မ်ားစြာခုထက္ တုိးပ်က္လိမ္႔ “ ဟုမိန္႔ဆိုခဲ႔ေလရာ……..

…… ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာအဖြဲ႔ (IBEC) မွနာယကရဟန္း ေတာ္မ်ားအေနၿဖင္႔ မိမိတို႔တက္စြမ္းသမွ် အတက္ပညာမ်ားၿဖင္႔ ပရိယတၱိ၊ ပိပတၱိသာသနာ အရွည္ခံ႕ တည္တ႔ံေစရန္လည္းေကာင္း၊ သာသနာ ေတာ္ၾကီးကို ပစၥည္းေလးပါးၿဖင္႔ ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းၾက ေသာတိုင္းသူၿပည္သားတို႔၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားသမီးရတရနာ မ်ားအား ေလာကီ ေလာကုတ္ ဓမၼအေမြေပးႏိုင္ရန္ ပညာေရးသီးသန္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ပါ ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို႔အား စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ ခ်ပ္ၾကား ေခ်ာင္ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ (IBEC) စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေတာ႔မည္႔ အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.allmyanmar.com/Meditation%2520Center%2520Myanmar%2520Sagaing%2520Hill%2520Environs.jpg&imgrefurl=http://www.allmyanmar.com/new%2520allmyanmar.com/meditation%2520myanmar.htm&usg=__BiG90MHwmKhKiXEWIJMSwrYDhIo=&h=233&w=539&sz=72&hl=en&start=10&tbnid=iU-Z4zhcMBEZ4M:&tbnh=57&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dsagaing%2Bhill%26hl%3Den%26sa%3DG

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ မွေဆာင္ရြက္မည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္

(၂) အခမဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

(၃) အခမဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း

(၄) အခမဲ႔ သာသႏၲရသင္တန္း

(၅) ကမၼဌာန္းဌာန (Meditation Centre) တို႔ၿဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည္႔ သံာေတာ္မ်ားသ္ည လူမိ်ဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အရွည္ခံ႔ တည္တံ႔ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတရား၏ အထိန္းအကြပ္ၿဖင္႔ ပညာလိုလား ေသာအနာဂတ္ သာသနာ႔ အာဇာနည္ ရဟန္း၊ သာမေ၊ သီလရွင္မ်ား၊ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္သား ေကာင္းရတနာ၊ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼႏွင္႔ ေလာကဓတ္ပညာ မ်ားတက္ေၿမာက္ၾကပါက ယဥ္ေက်းလိမၼာထက္ၿမက္ေသာ အနာဂတ္မ်ိဴးဆက္သစ္မ်ား မလြဲမေသြ ၿဖစ္လာၾကေစရန္ လည္းေကာင္း ရည္သန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးၿဖင္႔ၿမွင္႔တင္ ေပးသြားပါမည္။

(၁) ပရိယတၱိစာသင္တိုက္

စာသင္သားရဟန္းသာမေမ်ားအား ပိကတ္စာေပကို အလြယ္တကူ ေလ႔လာႏိုင္ေစရန္ ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ႔ စာသင္စာခ် ဆရာေတာ္မ်ားၿဖင္႔ စနစ္တက်သင္ၾကားၿခင္း၊ ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္ေသာ စာသင္သား မ်ားအား ပိကတ္စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ ယွဥ္တြဲေလ႔လာေစၿခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြား ပါမည္။

(၂) အခမဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာေရးၿမွင္႔တင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ကိုက္ညီေစရန္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ရိွသင္႔ရိွထိုက္ေသာ က႑မ်ားၿပည္႔စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိဘမဲ႔ကေလးငယ္မ်ား၊ ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရိွၾက ေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အခမဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးၿဖင္႔ သင္ၾကားသြားမည္။

(၃) အခမဲ႔ ကြန္ပ်ဳဳတာသင္တန္း

စာသင္သားရဟန္း၊ သာမေ၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား /သူမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ အေၿခခံ နည္းပညာမ်ား တက္ေၿမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။

(၄) အခမဲ႔ ဘာသႏၲရသင္တန္း

စာသင္သား သံာေတာ္မ်ား ႏွင္႔ ေက်ာင္းသား /သူမ်ားအား အေၿခခံမွစ အဂၤလိပ္စာကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေရးတက္၊ ဖတ္တတ္၊ ေၿပာတတ္ေအာင္ ေသခ်ာက်နစြာ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔ၿပင္ အၿခားေသာ (တရုတ္၊ ဂ်ပန္) အစရိွေသာ ႏိုင္ငံၿခားဘာသာမ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမွီသ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေၿမာက္ ေအာင္သင္ၾကား ေပးသြားပါမည္။

(၅) ကမၼ႒ာန္းဌာန ( Meditation Centre )

နာယကဆရာေတာ္မ်ား၊ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာသင္သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား / သူမ်ားအား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း စုေပါင္း ကမၼ႒ာန္းတရားကုိ အားထုတ္ေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ ကမၼ႒ာန္းတရား ကိုအားထုတ္လိုသူမ်ားအား လည္း ဘာသာလူမ်ိဳးမခြဲၿခားဘဲ လက္ခံ တရားအားထုတ္ေစမည္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည္႔တည္ေနရာ

ဥမွင္သံုးဆယ္ ဘုရားအေနာက္ဘက္မွ ၿဖာဆင္းလာေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ (IBEC) ဘုရားေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ ဥမွင္သံုးဆယ္ဘရား အထိေစာင္းတန္း တည္ေဆာက္မည္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) ၏အေၿခခံဖြဲ႔စည္းပံု-

(က) ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား

(ခ) နာယက ဆရာေတာ္မ်ား

(ဂ) ၀န္ေဆာင္ သံာေတာ္မ်ား

() အဖြဲ႔၀င္မ်ား

(င) ဥပတၳ မၻကအဖြဲ႔မ်ား ဟူ ဖြဲ႔စည္းထားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးစီမံကိန္း
The Project Of Monastic Education

လုပ္ငန္းၾကီး ( ၅ ) ရပ္ Five working plans

၁။ ပရိယတၲိသင္ၾကားေရးဌာန 1. Department of Teaching Buddhist scripture

၂။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း 2. Department of Monastic Education High School

၃။ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ၾကားေရးဌာန 3. Department of Computer Training

၄။ ဘာသႏရ သင္ၾကားေရးဌာန 4. Department of Foreign Language

၅။ ကမၼ႒ာန္းဌာန 6. Department of Mediation

စစ္ကိုင္းေတာင္ ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ Sagaing Hills, Sagaing City.

ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ၏ အေၿခခံအေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ စာရင္းမ်ား

၁။ သစ္တစ္တန္ ၇၀၀၀၀၀ က်ပ္

၂။ သံတစ္တန္ ၆၀၀၀၀၀ က်ပ္

၃။ ထံုးတစ္ေပ ၈၅၀၀၀ က်ပ္

၄။ သံုးမႈးေက်ာက္တစ္က်င္း ၂၃၀၀၀ က်ပ္

၅။ ေက်ာက္ၾကီးတစ္က်င္း ၁၂၀၀၀ က်ပ္

၆။ သဲတစ္စီး ၉၀၀၀ က်ပ္

၇။ အုပ္ ၁၀၀ခဲ ၆၅၀၀ က်ပ္

၈။ ဘိလပ္ေၿမတစ္အိပ္ ၆၀၀၀ က်ပ္

၉။ သြပ္တစ္ခ်ပ္ ၃၀၀၀ က်ပ္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္႔ နာယကပုဂၢိဳလ္မ်ား

၁။ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ကေလး)

သာသနာ႔ေရာင္ၿခည္ေက်ာင္းတို္က္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၂။ အရွင္၀ၰိတ (ေရႊဘုိ)

ေရႊေစတီသာသနာ႔ရိပ္သာ

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၃။ အရွင္သုႏၵရ (ပုသိမ္ၾကီး)

ိလာရာမေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၄။ အရွင္ကုမာရဓဇ (မံုရြာ)

မီးရထားစၾကၤန္ေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၅။ အရွင္စႏၵာ၀ရ (ေနာင္ခ်ိဳ၊ ရွမ္း/ေၿမာက္)

ၾကြယ္လူးေတာရေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၆။ အရွင္စႏၵာ၀ရ (တံတားဦး)

သီတာရံုေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၇။ အရွင္နႏၵာသီရိ (ကြ်န္းလွ)

ၾကြယ္လူးေတာရေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၈။ အရွင္ေသာဘိတ(ကြ်န္းလွ-တာ၀န္ခံ)

ခ်ပ္ၾကားေခ်ာင္

စစ္ကိုင္းေတာရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၉။ မသိဂၤါသီရိ (ၿမစ္ၾကီးနား)

သမိေဒၶါဒယေခ်ာင္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၁၀။ မေ၀ရပတိ (ၿမိဳ႕သာ)

ေခမာသကေခ်ာင္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

ဆက္သြယ္ရန္- (ယာယီရံုးခန္း)

အရွင္ေသာဘိတ (အေထြေထြတာ၀န္ခံ)

ၾကြယ္လူးေတာရ ေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။

Singapore ေရာက္ၿမန္မာသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား အေနၿဖင္႔ တက္အားသေရြ႕ပါ၀င္ ဒါနၿပဳလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကၿပီ

ၿဖစ္ေၾကာင္း…………..နိဗၺာန္အက်ိဴးေမွ်ာ္ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ - ကိုညီညီေထြး (PH.+65-96508524)

ကိုသီဟေ၀ (PH.+65-94597113)

ကိုသိန္းေရႊဦး (PH.+65-83646462)

ကိုသန္႔ဇင္ (PH.+65-93645137)

မခိုင္သင္းေအး (PH.+65-91851435)


( အလွဴေရစက္ လက္နဲ႔မကြာ ဒါနၿပဳ ကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါၿပီ )

AddThis Social Bookmark Button

Email this post


 

Design by Amanda @ Blogger Buster