"ဘုရားရွင္၏အံ့ဖြယ္ေတာ္ ( ၁၈ ) ပါး "  

Wednesday, December 30, 2009

(၁) ၀တ္ေတာ္မူေသာ သကၤန္းေတာ္သည္ ဖြပ္ဆိုးရျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းမရွိျုခင္း။

(၂) ပရိကၡရာ (၈)ပါးကို ေဆာင္ေတာ္မူလွ်င္ ကိုယ္ႏွင့္မထိ လက္ေလးသစ္မွ်ကြာျခင္း။

(၃) ေတာထြက္ေတာ္မူစဥ္ကပယ္ျဖတ္မူေသာဆံေတာ္သည္လက္ႏွစ္သစ္မွ်သာတစ္သက္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူျခင္း။

(၄) ဆြမ္းစားျပီးေသာ္ သပိတ္ေတာ္ေဆးလွ်င္ လက္ေတာ္စင္ ၊ လက္ေတာ္ေဆး ၊သပိတ္ေတာ္စင္၏။

(၅) မုန္ညင္းေစ႔မွ်ေသာ ၾကဳတ္ထဲသို႔ ၀င္ႏို္င္ျခင္း။

(၆) ေရာင္ျခည္ေတာ္ (၆)ပါး လႊတ္ေတာ္မူေသာ္ အရပ္(၁၀)မ်က္ႏွာကို ေဖာက္ထြင္းျခင္း။

(၇) ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါသို႔လိုက္၍ ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး နိမၼိတဘုရားေပါင္းမ်ားစြာဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း။ (အေသေခ်ၤ)

(၈) ေလာကသံုးပါးတုိ႔၌ အမိုက္တိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ အလင္းကိုလည္းေကာင္း ေပးႏိုင္ျခင္း။

(၉) အထက္ေကာင္းကင္တြင္ လ၀န္းကဲ႔သို႔ ျမင္ေတာ္မူျခင္း။

(၁၀) လူနတ္တို႔၏စိတ္ကို အသာသယာႏုသယဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ သိစြမ္းေတာ္မူျခင္း။

(၁၁) အသံေတာ္ရွစ္ပါးႏွင့္တရားေဟာ္ေတာ္မူရာ
အလံုးစံုေသာပရိတ္သတ္တို႔၏အနားသို႔ ကပ္၍ေဟာသကဲ႔သို႔ၾကားရျခင္း။

(၁၂) ကၽြတ္အံ႔ေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို မဟာဂရုဏာ သမာပတၱိဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္
သိႏိုင္ျခင္း။ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔အေပၚတြင္ ကရုဏာတရားပြားမ်ားအားၾကီးျခင္း။

(၁၃) လူနတ္ျဗဟၼာတို႔၏ ကၽြတ္မည့္အခါတည္းဟူေသာ အိေျႏၵအႏုအရင့္ကို သိေတာ္မူျခင္း။

(၁၄) အထက္ပါ(၁၃)ပါးႏွင့္ ဥေယ်ာဓံတရား(၅)ပါးကို သိႏိုင္ျခင္း။

(၁၅) အလိုရွိ၍လက္ေတာ္ကိုဆန္႔လိုက္လွ်င္ သပိတ္ေတာ္အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္လာျခင္း။

(၁၆) ေရအစံု ၊ မီးအစံုႏွင့္ တန္ခိုးျဖာဋိကာျပႏို္င္ျခင္း။

(၁၇) တာ၀တႎသာသို႔ အဘိဓမၼာတရားေဟာ္ေတာ္မူရန္ ပကတိ
သံုးဖ၀ါးႏွစ္လွမ္းတည္းျဖင့္ ၾကြေတာ္မူႏိုင္ျခင္း။

(၁၈) ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူလွ်င္ ေျခရာမထင္သည့္အျပင္ ေျမအညီအညြတ္ျဖစ္ရျခင္း။

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post Email this post


နိဗၺာန္ အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ထပ္ဆင့္ႏိူးေဆာ္ျခင္း  

Tuesday, December 29, 2009

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးတြင္ ဆြမ္းအလွဴ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္နိုင္ၾကပါတယ္။
မိမိေမြးေန႔တြင္ ေမြးေန႔အလွဴလုပ္လိုၾကသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင္႔ လွဴဒါန္းနိုင္ၾကပါတယ္..

အပါး ၄၈၀ မွ ၅၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ သံဃာမ်ားကုိ အရုဏ္ဆြမ္း (သုိ႔မဟုတ္) ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းႏုိင္ပါျပီ. မိမိတုိ႔ အလုိရွိရာ ပါဝင္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္..

အရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္ေနပံု

အရုဏ္ဆြမ္း (မုန္႔ဟင္းခါး/ၾကာဇံခ်က္) - ၅ ေသာင္းက်ပ္။


ေန႔ဆြမ္းေလာင္းလွဴေနပံု

ေန႔ဆြမ္း (ၾကက္သား/၀က္သား+အာလူး+သရက္ခ်ဥ္+မွ်စ္ႏွင္႔ခ်ဥ္ေပါင္ စသည္)- ၁ သိန္းက်ပ္ (ဆိတ္သားျဖင္႔ကပ္လွ်င္ - ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းက်ပ္ )

ဆက္သြယ္လႉဒါန္းရန္

ဦးေကာဝိဒ (၀၀၉၅-၉၂၁၁၀၂၀၂)
kovida9@gmail.com
ကုိရန္ေအာင္ (USA)
aungyan@gmail.com
ရြာသားေလး (YTU)
donationformyanmar@gmail.com
Julydream (စင္ကာပူ)
JulyDream0707@gmail.com
မဝါဝါခုိင္မင္း(ဂ်ပန္)
yoonmeme2009@gmail.com

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post Email this post


ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား  

Thursday, November 12, 2009


AddThis Social Bookmark Button

Links to this post Email this post


ဓမၼပဒ (ပါဠိေတာ္ - ျမန္မာျပန္ - အဂၤလိပ္)  

Thursday, October 29, 2009

၁။ ယမက၀ဂၢ (အခန္း-၁)

၁။ မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ၊ မေနာေသေ႒ာ မေနာမယာ။
မနသာ ေစ ပဒုေ႒န၊ ဘာသတိ ၀ါ ကေရာတိ ၀ါ။
တေတာ နံ ဒုကၡမေႏြတိ၊ စကၠံ၀ ၀ဟေတာ ပဒံ။

၁။ နာမ္ခႏၶာ(ေလးပါး)တုိ႕သည္ စိတ္လွ်င္ ေရ့ွသြားရွိကုန္၏၊ စိတ္လွ်င္ အႀကီးအမွဴးရွိကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ၿပီးကုန္၏၊ ျပစ္မွားလိိုေသာစိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ေျပာဆိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကံစည္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုေျပာဆို ျပဳလုပ္ ၾကံစည္မႈေၾကာင့္ လွည္းဘီးသည္ ၀န္ေဆာင္ႏြား၏ေျခရာသို႔ အစဥ္လုိက္ဘိသက့ဲသို႔ ထိုသူသို႔ ဆင္းရဲသည္ အစဥ္လိုက္ေလ၏။

1. Mental perception is the lead in mind that causes everything to happen. It is founded on our thoughts. Our life is the creation of our mind which is supreme. If one speaks or acts or plans with wicked mind, suffering and pain will follow as the wheel of a cart that follows the hoof of the ox.

၂။ မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ၊ မေနာေသေ႒ာ မေနာမယာ။
မနသာ ေစ ပသေႏၷန၊ ဘာသတိ ၀ါ ကေရာတိ ၀ါ။
တေတာ နံ သုခမေႏြတိ၊ ဆာယာ၀ အနပါယိနီ။

၂။ နာမ္ခႏၡာ(ေလးပါး)တို႕သည္ စိတ္လွ်င္ ေရ့ွသြားရွိကုန္၏၊ စိတ္လွ်င္ အၾကီးအမွဴးရွိကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ၿပီးကုန္၏၊ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာစိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ေျပာဆိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကံစည္ေသာ္လည္းေကာင္း ထို(ေျပာဆို ျပဳလုပ္ ၾကံစည္)ေသာေၾကာင့္ အရိပ္သည္ (လူကို)မစြန္႔မူ၍ အစဥ္ လိုက္သကဲ့သို႔ ထိုသူသို႔ ခ်မ္းသာသည္ အစဥ္လိုက္ေလ၏။

2. Mental perception is the lead in mind that causes everything to happen. It is founded on our thoughts. Our life is the creation of our mind which is supreme. If one speaks or acts or plans with pure mind, joy and peace will follow like a shadow that never leaves the body.

၃။ အေကၠာစိၧ မံ အ၀ဓိ မံ၊ အဇိနိ မံ အဟာသိ ေမ။
ေယ စ တံ ဥပနယွႏၲိ၊ ေ၀ရံ ေတသံ န သမၼတိ။

၃။ ဤသူသည္ ငါ့ကို ဆဲေရးဖူးျပီ၊ ငါ့ကို ညႇဥ္းဆဲဖူးျပီ၊ ငါ့ကိုေအာင္ႏုိင္ဖူးျပီ၊ ငါ့ဥစၥာကို ေဆာင္ယူဖူးျပီဟု ထိုသူ႔အေပၚ၌ ရန္ျငိဳးဖြ႔ဲကုန္၏၊ ထိုသူတို႔အား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ရန္သည္ မျငိမ္းေအးႏိုင္။

3. "He abused me, he injured me, and he robbed me"- those who have such thoughts in mind will not be free from hatred.


၄။ အေကၠာစိၧ မံ အ၀ဓိ မံ၊ အဇိနိ မံ အဟာသိ ေမ။

ေယ စ တံ ႏုပနယွႏၲိ၊ ေ၀ရံ ေတသူပသမၼတိ။

၄။ ဤသူသည္ ငါ့ကို ဆဲေရးဖူးျပီ၊ ငါ့ကို ညႇဥ္းဆဲဖူးျပီ၊ ငါ့ကိုေအာင္ႏုိင္ဖူးျပီ၊ ငါ့ဥစၥာကို ေဆာင္ယူဖူးျပီဟု ထိုသူ႔အေပၚ၌ ရန္ျငိဳးမဖြဲ႔ကုန္၊ ထိုသူတို႔အား (ျဖစ္ေပၚလာသည့္) ရန္သည္ ေျပၿငိမ္းႏုိင္၏။

4. "He abused me, he injured me, and he robbed me"- those who do not have such thoughts in mind will be free from hatred.

၅။ န ဟိ ေ၀ေရန ေ၀ရာနိ၊ သမၼႏၲီဓ ကုဒါစနံ။
အေ၀ေရန စ သမၼႏၲိ၊ ဧသ ဓေမၼာ သနႏၲေနာ။

၅။ ဤေလာက၌ ရန္တုံ႔မူျခင္းျဖင့္ ရန္တို႔သည္ အဘယ္အခါမွ် မေျပၿငိမ္းႏုိင္ကုန္၊ ရန္တုံ႔မမူျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ရန္ေျပၿငိမ္းႏုိင္ကုန္၏၊ ဤသေဘာကား အစဥ္အလာ ဓမၼတာ သေဘာပင္တည္း။

5. As a universal truth, hatred will never end by hatred: hatred will cease by loving kindness.

၆။ ပေရ စ န ၀ိဇာနႏၲိ၊ မယေမတၱ ယမာမေသ။
ေယ စ တတၳ ၀ိဇာနႏၲိ၊ တေတာ သမၼႏၲိ ေမဓဂါ။

၆။ ဤေလာက၌ လူမိုက္တို႔သည္ ငါတိို႔ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု မသိၾကကုန္၊ ထိုမသိမႈေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျငင္းခံုမႈတို႔သည္ မေျပျငိမ္းႏုိင္ကုန္၊ ဤေလာက၌ ပညာရွိသူတို႔သည္ ငါတို႔ေသၾကလိမ့္မည္ဟု သိၾကကုန္၏၊ ထိုသိမႈေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျငင္းခံုမႈတို႔သည္ ေျပျငိမ္းႏုိင္ကုန္၏။

6. The silly do not know that they must one day come to an end; but those who know this do not fight each other and their quarrels cease.

၇။ သုဘာႏုပႆႎ ၀ိဟရႏၲံ၊ ဣႁႏိၵေယသု အသံ၀ုတံ။
ေဘာဇနမွိ စာမတၱညံဳ၊ ကုသီတံ ဟီန၀ီရိယံ။
တံ ေ၀ ပသဟတိ မာေရာ၊ ၀ါေတာ ႐ုကၡံ၀ ဒုဗၺလံ။

၇။ တင့္တယ္၏ဟူ၍ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၍ေနေသာ ဣေႁႏၵတို႔၌ မေစာင့္စည္းဘဲ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို မသိမူ၍ ၀ီ ရိယယုတ္ေလ်ာ့ ပ်င္းရိသူကို ေလမုန္တိုင္းသည္ အားနည္းေသာသစ္ပင္ကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲဘိသက့ဲသို႔ (ကိေလသာ)မာရ္သည္ စင္စစ္ ႏွိပ္စက္ႏိုင္၏။


7. The person who lives as though the things of the world were pleasurable, with senses uncontrolled and food immoderate, lazy and weak will be overpowered by Mara (craving), like the wind throws down a weak tree.


၈။ အသုဘာႏုပႆႎ ၀ိဟရႏၲံ၊ ဣႁႏိၵေယသု သုသံ၀ုတံ။

ေဘာဇနမွိ စ မတၱညံဳ၊ သဒၶံ အာရဒၶ၀ီရိယံ။
တံ ေ၀ နပၸသဟတိ မာေရာ၊ ၀ါေတာ ေသလံ၀ ပဗၺတံ။

၈။ မတင့္တယ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၍ေနေသာ ဣေႁႏၵတို႔၌ ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကိုသိ၍ သဒၶါတရားရွိသျဖင့္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူကို ေလမုန္တိုင္းသည္ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးကို မႏွိပ္စက္ မညႇဥ္းဆဲႏုိင္ဘိသကဲ့သို႔ (ကိေလသာ)မာရ္သည္ စင္စစ္ မႏွိပ္စက္ႏုိင္။


8. The person who lives as though the things of the world were not pleasurable, with senses well controlled and food moderate, faithful and strong , will not be overpowered by Mara (craving), like a mountain unshaken by the wind.

၉။ အနိကၠသာေ၀ါ ကာသာ၀ံ၊ ေယာ ၀တၳံ ပရိဒဟိႆတိ။
အေပေတာ ဒမသေစၥန၊ န ေသာ ကာသာ၀မရဟတိ။
၉။ (ဣေႁႏၵကို)ဆံုးမျခင္းကင္း၍ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ ကိေလသာဖန္ေရ မကင္းဘဲလ်က္ ဖန္ရည္စြန္း ေသာ အ၀တ္(သကၤန္း)ကို ၀တ္ေသာသူသည္၊ ဖန္ရည္ စြန္းေသာ အ၀တ္(သကၤန္း)ႏွင့္ မထိုက္တန္။

9. One, who puts yellow robe with a soul which is impure, lacks in self-control (composure) and disregardful of truth is unworthy of the yellow robe.


၁၀။ ေယာ စ ၀ႏၲကသာ၀ႆ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။
ဥေပေတာ ဒမသေစၥန၊ သ ေ၀ ကာသာ၀မရဟတိ။

၁၀။ ဣေႁႏၵတို႔ကိုဆံုးမလ်က္ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုျခင္းရွိေသာ ကိေလသာဖန္ေရကို ေထြးအန္ျပီး၍ သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ထိန္းသူသည္သာလွ်င္ ဖန္ရည္စြန္းေသာအ၀တ္ႏွင့္ ထိုက္တန္၏။


10. One who is pure from sin and whose soul is strong in virtue, who has self-control and regards truth is indeed worthy of the yellow robe.

၁၁။ အသာေရ သာရမတိေနာ၊ သာေရ စာသာရဒႆိေနာ။
ေတ သာရံ နာဓိဂစၧႏၲိ၊ မိစၧာသကၤပၸေဂါစရာ။

၁၁။ အႏွစ္မရွိေသာတရား၌ အႏွစ္ရွိ၏ဟု အယူရိွၾကကုန္၏၊ အႏွစ္ရွိေသာ တရား၌မူကား အႏွစ္မရွိဟု အယူရွိၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မွားေသာ ၾကံစည္မႈလွ်င္ (က်က္စားရာ)အာ႐ုံ ရွိၾကကုန္ရကား အႏွစ္ ရွိေသာတရားကို မရႏုိင္ၾကကုန္။

11.Those who consider truth in untruth, and see untruth in truth, do not reach the truth, lost in the path of wrong views.


၁၂။ သာရဥၥ သာရေတာ ဉတြာ၊ အသာရဥၥ အသာရေတာ။

ေတ သာရံ အဓိဂစၧႏၲိ၊ သမၼာသကၤပၸေဂါစရာ။

၁၂။ အႏွစ္ရွိေသာတရားကိုလည္း အႏွစ္ရွိေသာတရားဟူ၍ အႏွစ္မရွိေသာတရားကိုလည္း အႏွစ္ မရွိေသာတရားဟူ၍ သိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မွန္ကန္ေသာၾကံစည္မႈလွ်င္ (က်က္စားရာ)အာ႐ုံ ရွိ ကုန္ရကား အႏွစ္ရွိေသာ တရားကို ရႏုိင္ၾကကုန္၏။


12. Those who consider truth in truth and untruth in untruth arrive at truth and follow true desires as they hold right views.

၁၃။ ယထာ အဂါရံ ဒုစၧႏၷံ၊ ၀ု႒ီ သမတိ၀ိဇၥၽတိ။
ဧ၀ံ အဘာ၀ိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ သမတိ၀ိဇၥၽတိ။

၁၃။ အိမ္ကို မေကာင္းသျဖင့္ မိုးအပ္သည္ရွိေသာ္ မိုးေရသည္ ေဖာက္၀င္ႏုိင္သကဲ့သို႔ စိတ္ကို (သမထ၊ ၀ိပ ႆနာတို႔ျဖင့္) ေကာင္းစြာ မပြားထံုအပ္သည္ရွိေသာ္ ရာဂသည္ ေဖာက္၀င္ႏုိင္၏။

13. As rain penetrates the poorly thatched house that is poorly roofed, passion (raga) penetrates the unguarded mind.


၁၄။ ယထာ အဂါရံ သုဆႏၷံ၊ ၀ု႒ီ န သမတိ၀ိဇၥၽတိ။

ဧ၀ံ သုဘာ၀ိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ န သမတိ၀ိဇၥၽတိ။

၁၄။ အိမ္ကို ေကာင္းစြာမိုးအပ္သည္ရွိေသာ္ မိုးေရသည္ မေဖာက္၀င္ႏုိင္သကဲ့သို႔ စိတ္ကို (သမထ၊ ၀ိပ ႆနာတို႔ျဖင့္) ေကာင္းစြာ ပြားထံုအပ္သည္ရွိေသာ္ ရာဂသည္ မေဖာက္၀င္ႏုိင္။


14. As rain does not penetrate the well-guarded house, so passion (raga) does not penetrate the well-guarded mind.

၁၅။ ဣဓ ေသာစတိ ေပစၥ ေသာစတိ၊ ပါပကာရီ ဥဘယတၳ ေသာစတိ။
ေသာ ေသာစတိ ေသာ ၀ိဟညတိ၊ ဒိသြာ ကမၼကိလိ႒မတၱေနာ။

၁၅။ မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏၊ တမလြန္ဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏၊ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ဘ၀ႏွစ္တန္တို႔၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မိမိ၏ညစ္ႏြမ္းေသာ ကံကို သိျမင္၍ စိုးရိမ္ရ ပင္ပန္းရ၏။

15. The evil-doer suffers in this world and he suffers in the next, the man who does evil suffers in both worlds. He suffers and mourns when he sees the wrong he has done.

၁၆။ ဣဓ ေမာဒတိ ေပစၥ ေမာဒတိ၊ ကတပုေညာ ဥဘယတၳ ေမာဒတိ။
ေသာ ေမာဒတိ ေသာ ပေမာဒတိ၊ ဒိသြာ ကမၼ၀ိသုဒၶိမတၱေနာ။

၁၆။ ေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏၊ တမလြန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏၊ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ဘ၀ႏွစ္တန္တို႔၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏၊ ထိုေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာကံကုိ သိျမင္ရ၍ ၀မ္း ေျမာက္ရ အလြန္၀မ္းေျမာက္ရ၏။

16. The virtuous person is happy in this world and after death, happy in both. Seeing the purity of his own action, he feels glad when he sees the good he has done.

၁၇။ ဣဓ တပၸတိ ေပစၥ တပၸတိ၊ ပါပကာရီ ဥဘယတၳ တပၸတိ။
ပါပံ ေမ ကတႏၲိ တပၸတိ၊ ဘိေယ်ာ တပၸတိ ဒုဂၢတႎ ဂေတာ။

၁၇။ မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း ပူပန္ရ၏၊ တမလြန္ဘ၀၌လည္း ပူပန္ရ၏၊ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ဘ၀ႏွစ္တန္တို႔၌လည္း ပူပန္ရ၏၊ ငါသည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳမိၿပီဟု ပူပန္ရ၏၊ ဒုဂၢတိဘံုဘ၀သို႔ ေရာက္ပါမူကား အလြန္ ပူပန္ရ၏။

17. The evil-doer suffers in this world and, he suffers in the next, he suffers in both. He suffers when he thinks of the evil he has done: he suffers even more when he has gone in the evil path to hell.

၁၈။ ဣဓ နႏၵတိ ေပစၥ နႏၵတိ၊ ကတပုေညာ ဥဘယတၳ နႏၵတိ။
ပုညံ ေမ ကတႏၲိ နႏၵတိ၊ ဘိေယ်ာ နႏၵတိ သုဂၢတႎ ဂေတာ။

၁၈။ ေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏၊ တမလြန္ဘ၀၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏၊ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ဘ၀ႏွစ္တန္တို႔၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏၊ ငါသည္ ေကာင္းမႈကို ျပဳအပ္ၿပီဟု ႏွစ္သက္ရ၏၊ သုဂတိဘံုဘ၀သို႔ ေရာက္ပါမူကား အလြန္ႏွစ္သက္ရ၏။

18. The virtuous man rejoices in this world, and he rejoices in the next world: the man who does well rejoices in both worlds. "I have done good deed", thus he rejoices and even happier when he has gone on the good path to heaven.

၁၉။ ဗဟုမၸိ ေစ သံဟိတ ဘာသမာေနာ၊ န တကၠေရာ ေဟာတိ နေရာ ပမေတၱာ။
ေဂါေပါ၀ ဂါေ၀ါ ဂဏယံ ပေရသံ၊ န ဘာဂ၀ါ သာမညႆ ေဟာတိ။

၁၉။ ႏြား႐ွင္တို႔အား ႏြားတို႔ကို ေရတြက္အပ္ႏွင္းလိုက္ရေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားႏုိ႔ အရသာကို မခံစားရသကဲ့သို႔၊ နိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာ ပိဋကတ္ သံုးပံုဟူေသာ ဘုရားစကားေတာ္ကို မ်ားစြာေျပာေဟာေနေသာ္လည္း မက်င့္မၾကံ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ တန္ေနေသာသူသည္ ျပဳထိုက္သည္ကိုျပဳသည္ မမည္၊ မဂ္ဖိုလ္အရသာကို မခံစားရ။

19. If a man speaks many religious words of the Buddha (Tipita-ka) but does not put it into practice, this thoughtless man cannot enjoy the life of religion, like a cowherd counting others' cows, without knowing the taste of the milk.


၂၀။ အပၸမၸိ ေစ သံဟိတ ဘာသမာေနာ၊ ဓမၼႆ ေဟာတိ အႏုဓမၼစာရီ။

ရာဂဥၥ ေဒါသဥၥ ပဟာယ ေမာဟံ၊ သမၼပၸဇာေနာ သု၀ိမုတၱစိေတၱာ။
အႏုပါဒိယာေနာ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊ သ ဘာဂ၀ါ သာမညႆ ေဟာတိ။

၂၀။ နိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ ဘုရားစကားေတာ္ကို အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေျပာေဟာေနပါေသာ္လည္း တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလ့႐ွိသူျဖစ္ခဲ့မူ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ျပီးလွ်င္ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိသည္ ျဖစ္၍ (ကိေလသာတို႔မွ)လြတ္ေသာ စိတ္႐ွိသည္ျဖစ္လ်က္ ဤေလာက၌ လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ ေလာက၌ လည္းေကာင္း စြဲလမ္းမႈမ႐ွိေတာ့ၿပီ၊ ထိုသူသည္သာ မဂ္ဖိုလ္အရသာကို ခံစားရ၏။

20. If a man speaks a few religious words and yet he lives the life of those words (Dhamma), free from passion, hatred and illusion – with right vision and a free mind, craving for nothing both now and hereafter – the life of this man is a life of faithfulness in religion.

ဓမၼပဒ (ပါဠိေတာ္ - ျမန္မာျပန္ - အဂၤလိပ္)ဘာသာျပန္ အျပည့္အစံုအားေအာက္ပါေနရာတြင္ ရယူပူေဇာ္ႏိူင္ပါသည္။

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post Email this post


အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ  

Wednesday, October 28, 2009

INTERNATIONAL BUDDHIST EDUCATION CENTRE

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ

ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ ဟူေသာအမည္ကို ၿမတ္ဗုဒၶေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ႕ေသာ သုတၱန္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာဟူေသာ ပိကတ္ေတာ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရကို ေရွးမူမပ်က္ထိန္းသိမ္း လ်က္မ်က္ေမွာက္ ေခတ္နည္းပညာ၊ ဘာသာစကားတို႔ၿဖင္႔ ယွဥ္တြဲ ေလ႔လာႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခု အၿဖစ္ရည္သန္ မည္႔ေခၚၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။

ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ရဟန္းၿပဳသူမ်ားကို ၿမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈအရ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မ်ားဟုေခၚဆိုၾက ထိုဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ၿမတ္ဗုဒၶ၏ဓမၼမ်ား ႏွင္႔ အၿခားပညာရပ္မ်ားကို ဓမၼႏွင္႔အညီ သင္ၾကားပို႔ခ်ၿခင္းကို ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးဟု ေခၚဆိုေလသည္။ အမွန္ တကယ္အားၿဖင္႔ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ ဆိုသည္မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရး ပင္ၿဖစ္ေပသည္။

ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကိုယ္႔မင္းကိုယ္႔ခ်င္းၿဖင္႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္႔ဘာသာ၊ ကိုယ္႔သာသနာၿဖင္႔ အရွည္ခံ႔ တည္တံ႔ခဲ႔ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္း နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ မတရားက်ဴးေက်ာ္မႈၿဖင္႔ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ ၿဖစ္ခဲ႔ရေပသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ သူ႔ကြ်န္ဘ၀ ေရာက္ရံုမွ်မက ဘာသာသနာပါ ေမွးမိွန္ခဲ႔ရေပသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ကကဲ႔သို႔မိန္႔ဆိုခဲ႔ေပသည္………..

“ တို႔ၿပည္ဌာနီ ေရွးခါဆီ၀ယ္

မေထရ္အေပါင္း စံရာေက်ာင္းမွ

ၿငိမ္႔ေညာင္းသာယာ မိန္႔အာာကို

ရပ္ရြာလူမ်ား လြန္ေလးစားခဲ႔ “ ……….. ဟူလည္းေကာင္း

ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကကိုလိုနီဘ၀၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို…..

“ ခုခါသို႔ႏွယ္ မဟုတ္ကြယ္

နယ္ပယ္စီးပြား သားသမီးတို႔

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ စာမသင္ေတာ႔……

တရားမပါ အမွားစာေၾကာင္႔

မ်ားစြာခုထက္ တုိးပ်က္လိမ္႔ “ ဟုမိန္႔ဆိုခဲ႔ေလရာ……..

…… ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာအဖြဲ႔ (IBEC) မွနာယကရဟန္း ေတာ္မ်ားအေနၿဖင္႔ မိမိတို႔တက္စြမ္းသမွ် အတက္ပညာမ်ားၿဖင္႔ ပရိယတၱိ၊ ပိပတၱိသာသနာ အရွည္ခံ႕ တည္တ႔ံေစရန္လည္းေကာင္း၊ သာသနာ ေတာ္ၾကီးကို ပစၥည္းေလးပါးၿဖင္႔ ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းၾက ေသာတိုင္းသူၿပည္သားတို႔၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားသမီးရတရနာ မ်ားအား ေလာကီ ေလာကုတ္ ဓမၼအေမြေပးႏိုင္ရန္ ပညာေရးသီးသန္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ပါ ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို႔အား စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ ခ်ပ္ၾကား ေခ်ာင္ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ (IBEC) စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေတာ႔မည္႔ အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.allmyanmar.com/Meditation%2520Center%2520Myanmar%2520Sagaing%2520Hill%2520Environs.jpg&imgrefurl=http://www.allmyanmar.com/new%2520allmyanmar.com/meditation%2520myanmar.htm&usg=__BiG90MHwmKhKiXEWIJMSwrYDhIo=&h=233&w=539&sz=72&hl=en&start=10&tbnid=iU-Z4zhcMBEZ4M:&tbnh=57&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dsagaing%2Bhill%26hl%3Den%26sa%3DG

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ မွေဆာင္ရြက္မည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္

(၂) အခမဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

(၃) အခမဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း

(၄) အခမဲ႔ သာသႏၲရသင္တန္း

(၅) ကမၼဌာန္းဌာန (Meditation Centre) တို႔ၿဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည္႔ သံာေတာ္မ်ားသ္ည လူမိ်ဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အရွည္ခံ႔ တည္တံ႔ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတရား၏ အထိန္းအကြပ္ၿဖင္႔ ပညာလိုလား ေသာအနာဂတ္ သာသနာ႔ အာဇာနည္ ရဟန္း၊ သာမေ၊ သီလရွင္မ်ား၊ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္သား ေကာင္းရတနာ၊ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼႏွင္႔ ေလာကဓတ္ပညာ မ်ားတက္ေၿမာက္ၾကပါက ယဥ္ေက်းလိမၼာထက္ၿမက္ေသာ အနာဂတ္မ်ိဴးဆက္သစ္မ်ား မလြဲမေသြ ၿဖစ္လာၾကေစရန္ လည္းေကာင္း ရည္သန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးၿဖင္႔ၿမွင္႔တင္ ေပးသြားပါမည္။

(၁) ပရိယတၱိစာသင္တိုက္

စာသင္သားရဟန္းသာမေမ်ားအား ပိကတ္စာေပကို အလြယ္တကူ ေလ႔လာႏိုင္ေစရန္ ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ႔ စာသင္စာခ် ဆရာေတာ္မ်ားၿဖင္႔ စနစ္တက်သင္ၾကားၿခင္း၊ ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္ေသာ စာသင္သား မ်ားအား ပိကတ္စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ ယွဥ္တြဲေလ႔လာေစၿခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြား ပါမည္။

(၂) အခမဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာေရးၿမွင္႔တင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ကိုက္ညီေစရန္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ရိွသင္႔ရိွထိုက္ေသာ က႑မ်ားၿပည္႔စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိဘမဲ႔ကေလးငယ္မ်ား၊ ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရိွၾက ေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အခမဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးၿဖင္႔ သင္ၾကားသြားမည္။

(၃) အခမဲ႔ ကြန္ပ်ဳဳတာသင္တန္း

စာသင္သားရဟန္း၊ သာမေ၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား /သူမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ အေၿခခံ နည္းပညာမ်ား တက္ေၿမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။

(၄) အခမဲ႔ ဘာသႏၲရသင္တန္း

စာသင္သား သံာေတာ္မ်ား ႏွင္႔ ေက်ာင္းသား /သူမ်ားအား အေၿခခံမွစ အဂၤလိပ္စာကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေရးတက္၊ ဖတ္တတ္၊ ေၿပာတတ္ေအာင္ ေသခ်ာက်နစြာ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔ၿပင္ အၿခားေသာ (တရုတ္၊ ဂ်ပန္) အစရိွေသာ ႏိုင္ငံၿခားဘာသာမ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမွီသ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေၿမာက္ ေအာင္သင္ၾကား ေပးသြားပါမည္။

(၅) ကမၼ႒ာန္းဌာန ( Meditation Centre )

နာယကဆရာေတာ္မ်ား၊ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာသင္သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား / သူမ်ားအား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း စုေပါင္း ကမၼ႒ာန္းတရားကုိ အားထုတ္ေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ ကမၼ႒ာန္းတရား ကိုအားထုတ္လိုသူမ်ားအား လည္း ဘာသာလူမ်ိဳးမခြဲၿခားဘဲ လက္ခံ တရားအားထုတ္ေစမည္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည္႔တည္ေနရာ

ဥမွင္သံုးဆယ္ ဘုရားအေနာက္ဘက္မွ ၿဖာဆင္းလာေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးစင္တာ (IBEC) ဘုရားေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ ဥမွင္သံုးဆယ္ဘရား အထိေစာင္းတန္း တည္ေဆာက္မည္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) ၏အေၿခခံဖြဲ႔စည္းပံု-

(က) ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား

(ခ) နာယက ဆရာေတာ္မ်ား

(ဂ) ၀န္ေဆာင္ သံာေတာ္မ်ား

() အဖြဲ႔၀င္မ်ား

(င) ဥပတၳ မၻကအဖြဲ႔မ်ား ဟူ ဖြဲ႔စည္းထားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးစီမံကိန္း
The Project Of Monastic Education

လုပ္ငန္းၾကီး ( ၅ ) ရပ္ Five working plans

၁။ ပရိယတၲိသင္ၾကားေရးဌာန 1. Department of Teaching Buddhist scripture

၂။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း 2. Department of Monastic Education High School

၃။ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ၾကားေရးဌာန 3. Department of Computer Training

၄။ ဘာသႏရ သင္ၾကားေရးဌာန 4. Department of Foreign Language

၅။ ကမၼ႒ာန္းဌာန 6. Department of Mediation

စစ္ကိုင္းေတာင္ ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ Sagaing Hills, Sagaing City.

ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ၏ အေၿခခံအေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ စာရင္းမ်ား

၁။ သစ္တစ္တန္ ၇၀၀၀၀၀ က်ပ္

၂။ သံတစ္တန္ ၆၀၀၀၀၀ က်ပ္

၃။ ထံုးတစ္ေပ ၈၅၀၀၀ က်ပ္

၄။ သံုးမႈးေက်ာက္တစ္က်င္း ၂၃၀၀၀ က်ပ္

၅။ ေက်ာက္ၾကီးတစ္က်င္း ၁၂၀၀၀ က်ပ္

၆။ သဲတစ္စီး ၉၀၀၀ က်ပ္

၇။ အုပ္ ၁၀၀ခဲ ၆၅၀၀ က်ပ္

၈။ ဘိလပ္ေၿမတစ္အိပ္ ၆၀၀၀ က်ပ္

၉။ သြပ္တစ္ခ်ပ္ ၃၀၀၀ က်ပ္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္႔ နာယကပုဂၢိဳလ္မ်ား

၁။ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ကေလး)

သာသနာ႔ေရာင္ၿခည္ေက်ာင္းတို္က္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၂။ အရွင္၀ၰိတ (ေရႊဘုိ)

ေရႊေစတီသာသနာ႔ရိပ္သာ

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၃။ အရွင္သုႏၵရ (ပုသိမ္ၾကီး)

ိလာရာမေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၄။ အရွင္ကုမာရဓဇ (မံုရြာ)

မီးရထားစၾကၤန္ေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၅။ အရွင္စႏၵာ၀ရ (ေနာင္ခ်ိဳ၊ ရွမ္း/ေၿမာက္)

ၾကြယ္လူးေတာရေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၆။ အရွင္စႏၵာ၀ရ (တံတားဦး)

သီတာရံုေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၇။ အရွင္နႏၵာသီရိ (ကြ်န္းလွ)

ၾကြယ္လူးေတာရေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၈။ အရွင္ေသာဘိတ(ကြ်န္းလွ-တာ၀န္ခံ)

ခ်ပ္ၾကားေခ်ာင္

စစ္ကိုင္းေတာရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၉။ မသိဂၤါသီရိ (ၿမစ္ၾကီးနား)

သမိေဒၶါဒယေခ်ာင္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

၁၀။ မေ၀ရပတိ (ၿမိဳ႕သာ)

ေခမာသကေခ်ာင္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္း

ဆက္သြယ္ရန္- (ယာယီရံုးခန္း)

အရွင္ေသာဘိတ (အေထြေထြတာ၀န္ခံ)

ၾကြယ္လူးေတာရ ေက်ာင္းတိုက္

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။

Singapore ေရာက္ၿမန္မာသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား အေနၿဖင္႔ တက္အားသေရြ႕ပါ၀င္ ဒါနၿပဳလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကၿပီ

ၿဖစ္ေၾကာင္း…………..နိဗၺာန္အက်ိဴးေမွ်ာ္ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ - ကိုညီညီေထြး (PH.+65-96508524)

ကိုသီဟေ၀ (PH.+65-94597113)

ကိုသိန္းေရႊဦး (PH.+65-83646462)

ကိုသန္႔ဇင္ (PH.+65-93645137)

မခိုင္သင္းေအး (PH.+65-91851435)


( အလွဴေရစက္ လက္နဲ႔မကြာ ဒါနၿပဳ ကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါၿပီ )

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post Email this post


 

Design by Amanda @ Blogger Buster