နိဗၺာန္ အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ထပ္ဆင့္ႏိူးေဆာ္ျခင္း  

Tuesday, December 29, 2009

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးတြင္ ဆြမ္းအလွဴ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္နိုင္ၾကပါတယ္။
မိမိေမြးေန႔တြင္ ေမြးေန႔အလွဴလုပ္လိုၾကသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင္႔ လွဴဒါန္းနိုင္ၾကပါတယ္..

အပါး ၄၈၀ မွ ၅၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ သံဃာမ်ားကုိ အရုဏ္ဆြမ္း (သုိ႔မဟုတ္) ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းႏုိင္ပါျပီ. မိမိတုိ႔ အလုိရွိရာ ပါဝင္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္..

အရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္ေနပံု

အရုဏ္ဆြမ္း (မုန္႔ဟင္းခါး/ၾကာဇံခ်က္) - ၅ ေသာင္းက်ပ္။


ေန႔ဆြမ္းေလာင္းလွဴေနပံု

ေန႔ဆြမ္း (ၾကက္သား/၀က္သား+အာလူး+သရက္ခ်ဥ္+မွ်စ္ႏွင္႔ခ်ဥ္ေပါင္ စသည္)- ၁ သိန္းက်ပ္ (ဆိတ္သားျဖင္႔ကပ္လွ်င္ - ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းက်ပ္ )

ဆက္သြယ္လႉဒါန္းရန္

ဦးေကာဝိဒ (၀၀၉၅-၉၂၁၁၀၂၀၂)
kovida9@gmail.com
ကုိရန္ေအာင္ (USA)
aungyan@gmail.com
ရြာသားေလး (YTU)
donationformyanmar@gmail.com
Julydream (စင္ကာပူ)
JulyDream0707@gmail.com
မဝါဝါခုိင္မင္း(ဂ်ပန္)
yoonmeme2009@gmail.com

AddThis Social Bookmark Button

Email this post


 

Design by Amanda @ Blogger Buster